top of page

Gedragscodes en reglementen
 

(for English click here)

Gedragscode

De Madudu Foundation heeft een gedragscode die de kaders stelt voor onze manier van handelen. Deze gelden voor alle medewerkers en betrokkenen binnen projecten. De gedragscode kan hier worden bekeken. 

Non-discriminatiebeleid

 

De Madudu Foundation discrimineert op geen enkele grond, zoals ras, huidskleur, religie, levensfilosofie, geslacht, genderidentiteit en/of -expressie, leeftijd, afkomst, nationaliteit/verblijfsstatus, handicap, burgerlijke staat, familie. status, seksuele geaardheid of politieke overtuiging, bij al haar activiteiten of operaties. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de selectie van vrijwilligers en deelnemers aan het talentenprogramma, het inhuren en ontslaan van freelancers en medewerkers, en het verlenen van diensten. De Madudu Foundation zet zich in voor het bieden van een inclusieve en gastvrije omgeving voor al onze medewerkers, klanten, vrijwilligers, talenten en cliënten. Klachten over discriminatie kunt u sturen naar het e-mailadres: complaints@madudufoundation.org
 

Klachtenprocedure en Reglement

De Madudu Foundation wil graag op de hoogte gesteld worden als donateurs, medewerkers aan een project, begunstigden of andere relaties ontevreden zijn over haar werkwijze, activiteiten en/of standpunten. We hebben daarom een duidelijke, toegankelijke en respectvolle klachtenprocedure opgesteld. Het doel van deze klachtenprocedure is een eventuele vergissing of fout te kunnen herstellen, maar ook om onze procedures indien nodig aan te passen en (daarmee) onze toekomstige werkwijze te verbeteren. Klik hier voor de procedure en het reglement.


 

Melding Integriteitsschendingen

 

De Madudu Foundation hecht grote waarde aan integriteit. Alhoewel we er op vertrouwen dat medewerkers en vrijwilligers integer handelen worden we graag in kennis gesteld voor het geval we ons toch niet houden aan onze eigen standaarden. Door meldingen kunnen we hier op acteren. 

 

Daarom kunnen meldingen van integriteitsschendingen door medewerkers, vrijwilligers of andere vertegenwoordigers van de Madudu Foundation worden gedaan door een e-mail te sturen naar: integrity@madudufoundation.org 

Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie

De Madudu Foundation onderschrijft de Fair Practice Code (https://fairpracticecode.nl/). Klik hier voor de volledige Nederlandse tekst van de Code. 

Ook de Code Diversiteit en Inclusie wordt door ons onderschreven (https://codedi.nl/). Klik hier voor de volledige Nederlandse tekst. 

bottom of page